Поврзи се со нас:
071 219 955

КАКО ДА ГО ОДРЕДИТЕ СООДВЕТНИОТ БРОЈ НА ОБУВКАТА

Sep/24/2019

КАКО ДА ГО ОДРЕДИТЕ СООДВЕТНИОТ БРОЈ НА ОБУВКАТА

Обувките за проодување се исклучително важни. Многу е тешко да се избере вистинскиот број кога детето е многу мало, дури лази и не може да зборува. Честопати родителите се прашуваат и се грижат дали обувките се тесни или не се премногу големи и ќе пречат во одењето.

Притискањето на горниот дел од чевлите и тестот со прст не се методи на кои може да се верува. Децата автоматски ги повлечуваат прстите под притисок, па можеби ќе грешите дека чевлите се поголеми.

Има некои основни правила,ако ги следите при изборот на обувки,ќе може да одлучите кој е најсоодветниот број:

1. Лист хартија поголем од стапалото на вашето Дете.
2. Молив/пенкало.
3. Лењир или метар.

Залепете го листот хартија на подот за да не се поместува.

Застанете го Детето со стапалото на залепениот лист хартија и нацртајте го неговото стапало. Притоа внимавајте  Детето да биде во исправена положба и на себе да има облечено чорапи (со онаа дебелина) кои ќе ги носи во новите обувки.

Земете лењир или метар и измерете ја должината на стапалото по права линија од врвот на стапалото до петицата. Запишете ја должината на стапалото. Истата постапка повторете ја и за другото стапало бидејќи повеќето од нас немаме стапала со исти димензии. Запишете ја големината од стапалата и при нарачка на обувки користете ги податоците (должината) од поголемото стапало. Детските обувки треба да се малку поголеми (9-15мм) од должината на стапалата.

Добиените вредности се вистински димензии на стапалата. Се што треба да направите е да ја пронајдете големина на обувки спрема вредностите кои ние ги имаме истакнато на секој наш модел на секој број како должината на влошка (влошка-внатрешниот простор на обувката).

Колку поголеми треба да се обувките на детето? 

Најдобрите детски обувки се оние кои ги следат природните движења на нозете, а не оние на кои нозете треба да се прилагодат. Запомнете дека за стабилноста на детето за време на сите негови игри е потребен флексибилен ѓон кој не се лизга.

Какви обувки за проодување? 

За да сме сигурни дека стапалата се развиваат здраво, треба да се погрижиме да се движат што е можно послободно. Детските стапала имаат потреба од движења, за да се обезбеди правилен развој. Колку повеќе вашето дете игра, толку здрави и силни стануваат неговите нозе. Најдобар начин е тие да се боси или во соодветни детски обувки.

Коментари

Галина Петрова
Галина Петрова 25.10.2019 Благодаря, много полезна статия!

Остави коментар

Блог

Блог

КАКО ДА ГО ОДРЕДИТЕ СООДВЕТНИОТ БРОЈ НА ОБУВКАТА

КАКО ДА ГО ОДРЕДИТЕ СООДВЕТНИОТ БРОЈ НА ОБУВКАТА

Обувките за проодување се исклучително важни. Многу е тешко да се избере вистинскиот број кога детето е многу мало, дури лази и не може да зборува. Честопати родителите се прашуваат и се гриж Обувките за проодување се исклучително важни. Многу е тешко да се избере вистинскиот број кога детето е многу мало, дури лази и не може да зборува. Честопати родителите се прашуваат и се гриж 2021-01-05T18:33:34+01:00 КАКО ДА ГО ОДРЕДИТЕ СООДВЕТНИОТ БРОЈ НА ОБУВКАТА

<p><span class="tlid-translation translation" style="font-size: 10pt; color: #333333;" lang="mk"><span title="" class="">Обувките за проодување се исклучително важни.</span> <span title="" class="">Многу е тешко да се избере вистинскиот број кога детето е многу мало, дури лази и не може да зборува.</span> <span title="" class="">Честопати родителите се прашуваат и се грижат дали обувките се тесни или не се премногу големи и ќе пречат во одењето.</span><br /><br /><span title="">Притискањето на горниот дел од чевлите и тестот со прст не се методи на кои може да се верува.</span> <span title="">Децата автоматски ги повлечуваат прстите под притисок, па можеби ќе грешите дека чевлите се поголеми.</span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Има некои основни правила,ако ги следите при изборот на обувки,ќе може да одлучите кој е најсоодветниот број:</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">1. Лист хартија поголем од стапалото на вашето Дете.</span><br /><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">2. Молив/пенкало.</span><br /><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">3. Лењир или метар.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Залепете го листот хартија на подот за да не се поместува.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Застанете го Детето со стапалото на залепениот лист хартија и нацртајте го неговото стапало. Притоа внимавајте&nbsp; Детето да биде во исправена положба и на себе да има облечено чорапи (со онаа дебелина) кои ќе ги носи во новите обувки.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Земете лењир или метар и измерете ја должината на стапалото по права линија од врвот на стапалото до петицата. Запишете ја должината на стапалото. Истата постапка повторете ја и за другото стапало бидејќи повеќето од нас немаме стапала со исти димензии. Запишете ја големината од стапалата и при нарачка на обувки користете ги податоците (должината) од поголемото стапало. Детските обувки треба да се малку поголеми (9-15мм) од должината на стапалата.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Добиените вредности се вистински димензии на стапалата. Се што треба да направите е да ја пронајдете големина на обувки спрема вредностите кои ние ги имаме истакнато на секој наш модел на секој број како должината на влошка (влошка-внатрешниот простор на обувката).</span></p> <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #e60004; font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Колку поголеми треба да се обувките на детето?&nbsp;</span></h2> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Најдобрите детски обувки се оние кои ги следат природните движења на нозете, а не оние на кои нозете треба да се прилагодат. Запомнете дека за стабилноста на детето за време на сите негови игри е потребен флексибилен ѓон кој не се лизга.</span></p> <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #e60004; font-family: Verdana; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">Какви обувки за проодување?&nbsp;</span></h2> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #4e4d4d; line-height: 18px; font-family: Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.5px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">За да сме сигурни дека стапалата се развиваат здраво, треба да се погрижиме да се движат што е можно послободно. Детските стапала имаат потреба од движења, за да се обезбеди правилен развој. Колку повеќе вашето дете игра, толку здрави и силни стануваат неговите нозе. Најдобар начин е тие да се боси или во соодветни детски обувки.</span></p> <p></p>

Галина Петрова Галина Петрова

2019-10-25T10:05:41+02:00
Благодаря, много полезна статия!
Споредба на продукти