Поврзи се со нас:
071 219 955

Мени
Мени

Право на корегирање

Можете да ги користите линковите по доле, за да ја обновите информацијата поврзана со Вашиот акаунт.

Детали
Промена на лозинка
Адреси за доставка
Адреси за фактураПраво на пренос на податоци

Можете да ги користите линковите по доле, за да ја превземете информацијата поврзана со Вашиот акаунт.

Направени барања
Лична информација
Зачувани адреси
НарачкиДостап до личната информација

Можете да го користите линкот по доле, за да побарате отчет, којшто ги содржи сите лични податоци, што ги чуваме за Вас.

Направете барањеПраво на бришење(право „да бидеш забравен“)

Користете ја оваа опција ако сакате да ги отстрани вашите лични и други податоци од нашата продавница. Имајте во предвид, дека овој процес ќе Ви го избрише профилот и нема да можете повеќе да го користите.

Побарајте